Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet: Strukturomvandling och rörlighet på regionala arbetsmarknader

Syftet med detta program är att etablera ett svenskt laboratorium för analys av arbetskraftens mobilitet. Genom att dra nytta av Sveriges världsledande dataresurser på arbetsmarknadsområdet och genom att möjliggöra långsiktigt och strategiskt forskningssamarbete i en tvärdisciplinär forskargrupp, kommer vi leverera vetenskaplig kunskap i den internationella forskningsfronten gällande arbetskraftens mobilitetsstrukturer. Denna kunskap kommer också att vara i högsta grad relevant för utformande av praktiska åtgärder och politik kring strukturomvandling.

relaterade publikationer

graphics and website by Sabi