Var och hur kan perifera regioner dra nytta av sociala band och social förankring hos nyblivna entreprenörer?

Ny forskning tyder på att utveckling av ny ekonomisk verksamhet genom lokalt entreprenörskap och med stöd av lokalt socialt kapital kan ge universella förutsättningar för hållbar landsbygdsutveckling. Med hjälp av avancerade kvantitativa metoder och högkvalitativa svenska registerdata syftar detta projektet till att jämförande undersöka förhållandet mellan entreprenörskap, socialt kapital och regional utveckling. Genom att särskilt fokusera på landsbygden och/eller perifera regioner kommer projektet att undersöka om och hur entreprenörskap kan omsättas i regional utveckling och hur sociala band mellan företagare kan underlätta skapandet av nya arbetstillfällen och regional diversifiering. I linje med EU:s agenda för smart specialisering kommer detta projekt att ge ny kunskap om hur lokala kompetenser och resurser bör användas för att utveckla skräddarsydda regionala utvecklingsstrategier.

relaterade publikationer

graphics and website by Sabi