BIO

Presentation

Jag disputerade 2010 på avhandlingen “Labour mobility and plant performance: The influence of proximity, relatedness and agglomeration”. 2012 blev jag lektor i kulturgeografi, utnämndes till docent 2014 och professor i ekonomisk geografi 2016.

Min forskning berör regional utveckling med fokus på ekonomisk omvandling, regional tillväxt och ojämlikhet, betydelsen av agglomerationsekonomier och förändringar på arbetsmarknaden. Jag har skrivit teoretiskt motiverade empiriska artiklar om betydelsen av arbetskraftsrörlighet i agglomerationer, av kunskapsflöden för företags lärande och produktivitet och om vikten för företag och regioner att matcha nya kompetenser med existerande kunskap. I min forskning har jag också bidragit med en kritisk diskussion om boendeklimatets och kreativitetens betydelse för urban och regional utveckling.

Nuvarande forskning fokuserar främst på två huvudsakliga inriktningar. Det ena analyserar hur individer, företag och regioner påverkas av ekonomisk omvandling och större företagsnedläggningar. Det andra fokuserar på hur geografiska koncentrationer av ekonomiska verksamheter (agglomerationer) påverkar kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden med särskilt fokus på betydelsen av sociala nätverk.

Jag är redaktör för Geografiska Annaler B samt ingår i editorial board i Geography Compass, Economic geography section

Vetenskapliga utmärkelser och omnämnanden

  • 2020. Mottagare av Nordeas vetenskapliga pris för framstående insatser inom samhällvetenskapliga, rättsvetenskapliga eller datavetenskapliga forskningsområden.
  • 2017. Bästa artikel publicerad i tidsskriften Regional Studies, Regional Science under 2016 (med Evans Korang Adjei och Urban Lindgren). Se abstract här.
  • 2016. Kungliga Skytteanska Samfundets pris till en yngre, framstående forskare i samhällsvetenskap vid Umeå universitet
  • 2013: En av de fem mest citerade artiklarna in topprankade tidskriften Journal of Economic Geography (tillsammans med Ron Boschma och Urban Lindgren). Se abstract här.
  • 2010: Belönad med “Regional studies association´s Early career award” för artikeln “Localized Spillovers and Knowledge Flows: How does proximity influence plant performance?”. Se publicerat papper här
  • 2009: Utvald av redaktörerna i Journal of Economic Geography som en av årets åtta bästa artiklar (tillsammans med Urban Lindgren). Läs abstract här.
  • 2009: Konferensbidraget “Localized Spillovers and Knowledge Flows: How does proximity influence plant performance?” utnämndes som andra bästa papper vid DRUID-DIME Academy Winter Conference
publikationer

graphics and website by Sabi