Sarper Neyse

Doktorand

BIO

Doktorand på institutionen för geografi på Umeå Universitet. Forskar på regional motståndskraft genom att studera olika regionala aktörers anpassningsstrategier.

Tidigare:

  • Marmara University – BSc. Economics
  • University of Barcelona – MSc. Economics; specializations: Development & International Economics, Regional &   Urban Economics. Masteruppsats: The Cost of Conflicts on French Trade (2019)
publikationer

graphics and website by Sabi