Innovation Inom Offentlig Sektor i Värmland och Finska Lappland

Sammanfattning

I det här policybriefet ges en översikt över innovation inom offentlig sektor, kopplingen till programmet för smart specialisering och vilka platsspecifika egenskaper i Värmland och finska Lappland som gynnar det. Båda regionerna har låg befolkningstäthet sett ur ett europeiskt perspektiv (Eurostat, 2020) och såväl institutionell kapacitet som innovation ligger ofta över genomsnittet i Europa (Europeiska kommissionen, 2019), vilket ger en god grund för innovation inom offentlig sektor. Utöver den här gynnsamma utgångspunkten utnyttjar regionala aktörer faktorer som samarbete mellan nyckelaktörer baserat på tillit och regional politik som gynnar en gemensam agenda, vilket visar att det finns innovation i den offentliga sektorn.

graphics and website by Sabi