Västernorrlands styrkeområden – Detaljstudie av de funktionella arbetsmarknaderna i Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och Sundsvall

Sammanfattning

Denna rapport är en del i en serie av rapporter som kring Västernorrlands styrkeområden och relationer till varandra när det gäller kompetens- och sysselsättning. Rapporten syftar till att bidra med lokala analyser av Västernorrlands näringslivsstruktur för år 2016. I denna rapport belyses näringslivets specialisering i regionens fyra funktionella arbetsmarknader (FA-regioner) då de i högre grad än regionen symboliserar det lokala kompetenslandskapet. Rapporten visar även länets struktur när det gäller mindre arbetsställen (under 100 anställda) samt könsfördelningen i existerade specialiseringar och hur det är korrelerat med inkomstnivåer.

graphics and website by Sabi