Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet

Detta projekt syftar till att skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter. Fokus är svensk tillverkningsindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare? Detta är viktiga frågor att besvara för att vi ska kunna förstå de utmaningar som den tekniska utvecklingen skapar för olika grupper på arbetsmarknaden, och hur dessa utmaningar skall kunna mötas.

relaterade publikationer

graphics and website by Sabi