Regioner i förändring: Variationer i regional resiliens och hur det påverkar olika delar av arbetskraften

Syftet med detta projekt är att tillhandahålla systematisk kunskap om varför vissa regioner är mer sårbara för strukturella förändringar än andra, samt hur omvandlingen kan hanteras. Vi kommer göra detta genom att analysera de svenska arbetsmarknadsregionernas resiliens 1985-2016 med hjälp av longitudinella mikrodata och använda avancerade nätverksmetoder. Detta gör att vi kommer kunna analysera vilken typ av industri- och yrkesstruktur som kännetecknar en resilient region, hur detta varierar för olika grupper av arbetskraft, och hur det i sin tur påverkar den långsiktiga förmågan att utveckla nya tillväxtbanor.

relaterade publikationer

graphics and website by Sabi