Att anpassa sig till en ekonomi i förändring: arbetarrörlighet och regionala strukturer

Syftet med projektet är att analysera arbetskraftsrörligheten och kompetensmatchningen efter friställningar med hänsyn till både utbudet och efterfrågan på arbetsmarknader. Detta genomförs genom att a) analysera hur regionen kan tillhandahålla strukturer som möjliggör en bra kompetensmatchning samtidigt som det tillåter en produktiv diversifiering av den regionala ekonomin, och b) undersöka olika arbetares trajektorier efter friställningar på väg mot återanställning. En viktig utgångspunkt för projektet är att yrken (som en mått för kompetens) är den främsta analytiska enheten i stället för industrier eller teknologier.

relaterade publikationer

graphics and website by Sabi