Bättre förståelse för regionernas förmåga att upprätthålla arbete och välfärd

De regionala ekonomierna är i ständig förändring. Nya ekonomiska verksamheter dyker upp, medan andra försvinner, vilket skapar möjligheter till arbete i vissa yrken och begränsar dem i andra. Dessa processer visar sig vara en utmaning för många regioner och arbetstagare på grund av den rumsliga obalans mellan tillväxt och nedgång som under de senaste åren har förvärrat regionala skillnader i ekonomiska möjligheter. REC-gruppen fokuserar på att bättre förstå regionernas förmåga att upprätthålla arbete och välfärd.

Kollaboration

Vi är i partnerskap med

Utvalda Resurser

Läs mer

REC Medlemmar

REC-gruppen vid Umeå universitet består av både juniora och seniora forskare främst inom ekonomisk geografi, regionalvetenskap och nätverksvetenskap. Många i gruppen är därför knutna till det tvärvetenskapliga centret för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM).