Medlemmar

REC-gruppen vid Umeå universitet består av både juniora och seniora forskare främst inom ekonomisk geografi, regionalvetenskap och nätverksvetenskap. Många i gruppen är därför knutna till det tvärvetenskapliga centret för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM).

Forskningsledare
REriksson

Rikard Eriksson

Professor – Umeå University

Professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling.

Läs mer
Team
EH-Weijman

Emelie Hane-Weijman

Forskare, biträdande lektor

Forskar om arbetsmarknadsförändringar, kvinnor och mäns rörlighet efter friställningar, regional resiliens, industristrukturer och kompetensmatchning. Har ett biträdande lektorat inom geografi och är knuten till centret för regionalvetenskap (CERUM).

Läs mer
ZElekes

Zoltán Elekes

Forskare
Doktor i ekonomi, med forskning i skärningspunkten mellan evolutionär ekonomisk geografi och nätverkskunskap: strukturomvandling, regional ekonomisk resiliens, kunskapsproduktion genom sammarbeten och mer.
Läs mer
pgarefelt_profile

Petrus Garefelt

PhD student

I am a PhD student in Economic Geography, interested in combining the notions of structural change, the evolution of skill networks and geography.

Läs mer
sarper

Sarper Neyse

Doktorand

Forskar på regional motståndskraft genom att studera olika regionala aktörers anpassningsstrategier.

Läs mer
mrataj_profile

Marcin Rataj

Forskare
Doktor

My research interests are focused on the role of entrepreneurship as an instrument to improve the circumstances of less advantaged regional economies as well as individuals with skills that are less valued on the labour market.

Läs mer
gtoth185x226

Gergő Tóth

Forskarassistent

Gergő Tóth completed his bachelor’s degree at Eötvös Loránd University’s ELTEcon program, then received his MA degree from Central European University.

Läs mer
SDzalbe

Sania Dzalbe

Doktorand

I am a PhD student in Economic Geography at Umeå University. In my PhD journey, I zoom in on regional economic resilience by investigating human agency to adapt to incremental and sudden economic changes.

Läs mer
Evans Korang Adjei_pic

Evans Korang Adjei

Forskare
Doktor

PhD in Human Geography with research interest in geographies of family co-occurrence and firm performance, familial entrepreneurship, immigration and labour market outcomes and regional development.

Läs mer
DianaMorales.jpg

Diana Morales

Forskare
Doktor

Postdoctoral researcher. I am interested in economic and development geographies, with focus on environmental sustainability and diverse economies.

Läs mer
mpodkorytova_profile

Maria Podkorytova

PhD student

I am a PhD student in Economic Geography at Umeå University. My research interests concern globalization and inequality reproduction in regional level, network theory and post-socialism.

Läs mer
Externa & besökande

Inga uppgifter att visa

Tidigare