Latinamerikanska responser på hållbara övergångar, hållbara regionala ekonomier och globala värdekedjor

Syftet med detta projekt är att analysera de relationella aspekterna av hållbara transformationer, med fokus på globala produktionsnätverk i relation till regionala och lokala hållbarhetsutmaningar och strategier för att nå dit. Omvandling mot hållbarhet är geografiska processer som innefattar både industriella och icke-industriella aspekter, och är inbäddade i nätverk på flera olika nivåer som binder samman städer och regioner i och mellan det så-kallade 'Global North' och 'Global South'. Genom fallstudier i Latinamerika undersöker jag etableringen och utvecklingen av regionala ekonomiska aktiviteter som är internationellt legitimerade som hållbara, men där dess miljömässiga hållbarhet utmanas och sociala rättvisa ifrågasätts i tvister. Detta avslöjar ojämnheten i hållbara övergångar.Projektet visar på vikten av att förstå hållbarhetsutmaningarna i olika regioner, och se till deras nuvarande och potentiella vägar för uppnå målet med en grön ekonomisk utveckling samt effekterna av globala värdekedjor och internationella marknader i relation till dessa.

relaterade publikationer

graphics and website by Sabi