Smarta diversifieringsmöjligheter i Värmland, Dalarna och Gävleborg

Industry-space för Sverige, Värmland, Dalarna och Gävleborg där varje nod representerar en sektor på 3-siffernivå, färgerna olika sektorgrupper (förklaring i de större satelliterna) och placeringen i nätverket vilka andra verksamheter en given sektor är relaterad till.

graphics and website by Sabi